ตรวจวิเคราะห์สภาพร่างกาย-old | www.mwcthailand.com
Health Checkup - Blood Test
การตรวจสุขภาพด้วยเลือด เพื่อให้ทราบถึงภาวะของการเกิดโรคในร่างกายของเราซึ่งมีหลาย states เช่น 1.ให้รู้ถึงปัจจัยที่จะทำให้เกิดโรคขึ้น 2.มีภาวะของการเป็นโรคแล้วแต่ยังไม่แสดงอาการใดๆ 3. เป็นโรคแล้ว และแสดงอาการ 4. เป็นโรคที่ต้องทำการรักษา 5. เป็นโรคระยะที่รักษาไม่ได้แล้ว

เป็นการดีกว่าทั้งสิ้นถ้าจะทำการรักษาอวัยวะใดๆ ในร่างกายที่เสื่อมและก่อให้เกิดโรคได้ตั้งแต่ระยะแรก หรือเริ่มดูแลจากตรงนั้น เพราะหากละเลยในการใส่ใจสุขภาพจนกระทั่งแสดงอาการออกมาในระยะที่ 4 ที่ 5 แล้วเป็นภาระทั้งต่อตนเอง หน้าที่การงาน ผู้คนที่รักรอบข้าง โรงพยาบาล และสังคมในภาพรวมซึ่งไม่เป็นผลดีต่อใครเลย ถ้าวันนี้เราเริ่มดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเอง เพราะการเจ็บป่วยของมนุษย์ไม่ได้เกิดเป็นอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง แต่มักจะเชื่อมโยงทั้งระบบ การรักษาที่ได้ผลดีจึงเน้นการรักษาทั้งร่างกายแบบองค์รวม โดยการฟื้นฟูร่างกายทั้งระบบให้กลับมาทำงานได้ตามเดิมและยังเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นได้ ดังนี้นจึงต้องเริ่มต้นค้นหาสาเหตุของการเกิดโรคด้วยการตรวจนั่นเอง
ตรวจสุขภาพเพื่ออะไร?

เป็นการตรวจเพื่อวางแผนในการดูแลสุขภาพให้มีความเสื่อมช้าลง เป็น Primary และ Secondary Prevention ในบางราย หมายถึง การตรวจเพื่อวินิจฉัยตั้งแต่ระยะที่ยังไม่แสดงอาการ เช่น คนที่เป็นโรคเบาหวานมา 6 เดือน น้ำตาล 130 แต่ยังไม่แสดงอาการ และเจ้าตัวอาจยังไม่ทราบ หรือเป็นกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นโรค จะได้มีการวางแผนป้องกันไม่ให้เป็น เป็นต้น ยิ่งทราบแนวโน้มของโรคได้เร็วก็จะป้องกันได้เร็วขึ้น เร็วกว่า Primary Prevention ไม่ต้องรอให้ถึงระยะแสดงอาการซึ่งเป็นการรู้เท่าทันโรค และดีสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันและเป็นแนวทางที่เลือกได้ เป็นการเตรียมตัวใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่กำลังจะมาถึง

"เพราะเราไม่ได้มีชีวิตอยู่ เพื่อรอการเป็นโรค" "สุขภาพดี ออกแบบได้ ด้วยตัวคุณเอง" การตรวจวิเคราะห์ร่างกาย ตรวจสุขภาพรู้ก่อนเกิดโรค เจาะเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ละเอียดแม่นยำ ปรึกษาแพทย์เพื่อเลือกโปรแกรมที่เหมาะสม