ตรวจวิเคราะห์สภาพร่างกาย | www.mwcthailand.com
Health Checkup - Blood Test

การตรวจสุขภาพด้วยเลือด เพื่อให้ทราบถึงภาวะของการเกิดโรคในร่างกายของเราซึ่งมีหลาย states เช่น 1.ให้รู้ถึงปัจจัยที่จะทำให้เกิดโรคขึ้น 2.มีภาวะของการเป็นโรคแล้วแต่ยังไม่แสดงอาการใดๆ 3. เป็นโรคแล้ว และแสดงอาการ 4. เป็นโรคที่ต้องทำการรักษา 5. เป็นโรคระยะที่รักษาไม่ได้แล้ว

เป็นการดีกว่าทั้งสิ้นถ้าจะทำการรักษาอวัยวะใดๆ ในร่างกายที่เสื่อมและก่อให้เกิดโรคได้ตั้งแต่ระยะแรก หรือเริ่มดูแลจากตรงนั้น เพราะหากละเลยในการใส่ใจสุขภาพจนกระทั่งแสดงอาการออกมาในระยะที่ 4 ที่ 5 แล้วเป็นภาระทั้งต่อตนเอง หน้าที่การงาน ผู้คนที่รักรอบข้าง โรงพยาบาล และสังคมในภาพรวมซึ่งไม่เป็นผลดีต่อใครเลย ถ้าวันนี้เราเริ่มดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเอง เพราะการเจ็บป่วยของมนุษย์ไม่ได้เกิดเป็นอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง แต่มักจะเชื่อมโยงทั้งระบบ การรักษาที่ได้ผลดีจึงเน้นการรักษาทั้งร่างกายแบบองค์รวม โดยการฟื้นฟูร่างกายทั้งระบบให้กลับมาทำงานได้ตามเดิมและยังเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นได้ ดังนี้นจึงต้องเริ่มต้นค้นหาสาเหตุของการเกิดโรคด้วยการตรวจนั่นเอง

ตรวจสุขภาพเพื่ออะไร?

เป็นการตรวจเพื่อวางแผนในการดูแลสุขภาพให้มีความเสื่อมช้าลง เป็น Primary และ Secondary Prevention ในบางราย หมายถึง การตรวจเพื่อวินิจฉัยตั้งแต่ระยะที่ยังไม่แสดงอาการ เช่น คนที่เป็นโรคเบาหวานมา 6 เดือน น้ำตาล 130 แต่ยังไม่แสดงอาการ และเจ้าตัวอาจยังไม่ทราบ หรือเป็นกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นโรค จะได้มีการวางแผนป้องกันไม่ให้เป็น เป็นต้น ยิ่งทราบแนวโน้มของโรคได้เร็วก็จะป้องกันได้เร็วขึ้น เร็วกว่า Primary Prevention ไม่ต้องรอให้ถึงระยะแสดงอาการซึ่งเป็นการรู้เท่าทันโรค และดีสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันและเป็นแนวทางที่เลือกได้ เป็นการเตรียมตัวใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่กำลังจะมาถึง

"เพราะเราไม่ได้มีชีวิตอยู่ เพื่อรอการเป็นโรค" "สุขภาพดี ออกแบบได้ ด้วยตัวคุณเอง" การตรวจวิเคราะห์ร่างกาย ตรวจสุขภาพรู้ก่อนเกิดโรค เจาะเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ละเอียดแม่นยำ ปรึกษาแพทย์เพื่อเลือกโปรแกรมที่เหมาะสม

Live Blood Analysis (LBA)

การตรวจวิเคราะห์เลือดจากปลายนิ้ว เพื่อบ่งบอกภาวะสุขภาพเบื้องต้น

Exclusive Health Checkup

โปรแกรมการตรวจสุขภาพอย่างละเอียด (49-53 รายการ) ครอบคลุมทั่วร่างกาย ว่ามีความเสี่ยงและความเสื่อมของอวัยวะใดบ้าง รู้ทันโรค

Telomere Length Test

เทโลเมียร์คือส่วนปลายสุดของโครโมโซม ถ้าหดสั้นลงทำให้เกิดความเสื่อมสภาพของเซลล์ สำคัญต่อการเกิดโรคร้ายและเสียชีวิตก่อนกำหนด ตรวจเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอายุเซลล์ภายในร่างกายกับอายุจริง

Metabolic Health Checkup

การตรวจระดับฮอร์โมนและการเผาผลาญในร่างกาย ช่วยคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคหัวใจ+หลอดเลือด ภาวะน้ำหนักเกิน การอักเสบของเซลล์

Hormone Profile

การตรวจหาระดับความสมดุลของฮอร์โมนเพื่อป้องกันความเสื่อมต่างๆ เช่น อาการวัยทอง ปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น

Diabetic Checkup

ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ต้องงดน้ำและอาหารก่อนตรวจ 10 ชั่วโมงขึ้นไป

Tumor Marker (DNA)

โปรแกรมตรวจเลือดคัดกรองโรคมะเร็งเบื้องต้น (ตับ,ตับอ่อน,รังไข่,ต่อมลูกหมาก,เต้านม,ปมประสาท,ลำไส้) (มะเร็ง 25 ชนิด + ยีน 98 ชนิด)

Detoxification Screening

ตรวจประเมินสารพิษในร่างกาย ปริมาณของสารพิษที่สะสมในอวัยวะต่างๆ

Heavy Metal Profile (Blood) , (Urine) , (Hair)

การตรวจวัดระดับสารโลหะหนักในร่างกายจาก เลือด (Blood) , ปัสสาวะ (Urine) , DNA เส้นผม (Hair)

Smartlife Checkup <30

โปรแกรมตรวจดูความสมบูรณ์ของสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี เพื่อตรวจหาระดับฮอร์โมน และความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ

Smartlife Checkup >30

โปรแกรมตรวจดูความอ่อนเยาว์สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 30 ปี เพื่อตรวจสมดุลฮอร์โมน และความเสื่อมของเซลล์ รวมถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

Genetic Nutriology Checkup

การตรวจพันธุกรรมเพื่อควบคุมน้ำหนัก ลดอ้วน ลดภาวะบวมน้ำ ป้องกันความดันสูง ภูมิแพ้อาหารแอบแฝง และเลือกการออกกำลังกายที่ได้ประสิทธิผลสูงสุดเฉพาะบุคคล

Genetic Security Checkup

การตรวจพันธุกรรมอย่างครอบคลุมเฉพาะบุคคล เพื่อเสริมสุขภาพ ป้องกันภาวะน้ำหนักเกิน และโรคร้ายต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอัลไซเมอร์ เป็นต้น

Oxidative Stress & Anti-Oxidant test

ตรวจระดับความสัมพันธ์ของสารอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระที่ทำลายเซลล์ ซึ่งเป็นต้นเหตุของความชรา เพื่อประเมินความอ่อนวัย

Food Detective Test ( 222 ) , ( 59 )

การตรวจภาวะภูมิแพ้อาหารแอบแฝง 222 ชนิด และ 59 ชนิด ด้วยเทคโนโลยี Microarray