การขับล้างสารพิษ | www.mwcthailand.com
Healthy & Detoxification Program

การล้างพิษ คือกระบวนการใดๆ ที่เอื้อให้ร่างกายสามารถกำจัดพิษ สารเสีย สารก่อโรค ที่บั่นทอนสุขภาพทั้งกายและใจ ให้ลดลง หรือหมดไปจากร่างกาย

เนื่องจากกระบวนการขจัดพิษตามธรรมชาติไม่เพียงพอจึงก่อสารพิษสะสม และเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรค ปัจจุบันมีนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับว่าปลอดภัยและได้ผลดี ในการช่วยร่างกายกำจัดสารพิษและที่ Memory Clinic and Wellness Center เรามีกระบวนการล้างพิษหลายบริการ ทั้งในระบบหลอดเลือด และระบบลำไส้ ซึ่งแพทย์จะออกแบบโปรแกรมที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล ดังนี้

Chelation Therapy

การล้างสารพิษโลหะหนักที่ตกค้างในร่างกายและหลอดเลือด เพื่อลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดอุดตัน โรคความเสื่อมต่างๆ และภาวะภูมิเพี้ยน ช่วยให้ระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น และมีผิวพรรณที่สดใส  

Ozone Therapy

การบำบัดเซลล์ด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ ช่วยเพิ่มพลังงานให้เซลล์ เสริมสร้างระบบอิมมูน ระบบการไหลเวียนเลือด และ ช่วยลดการอักเสบในร่างกาย

Colon Hydrotherapy

การสวนล้างลำไส้ใหญ่ทั้งหมดในระบบปิด เพื่อขจัดของเสียที่ติดค้างในลำไส้ ซึ่งมีผลต่อการดูดซึมสารอาหาร ลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ ช่วยกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

Liver Detox Deluxe

การล้างพิษตับ ด้วยการนำสารเข้าไปขับพิษและสารโลหะหนักที่ตกค้างทำลายระบบการทำงานของตับออกจากร่างกาย เพราะถ้าตับทำงานเสื่อมลงจะส่งผลให้เกิดโรคตามมา เช่น ตับอักเสบ ตับแข็ง ดีซ่าน มะเร็งตับ

PM 2.5 Detox Edition (per time)

เริ่มจากการกำจัดสารโลหะหนักที่เกิดจากฝุ่นเข้าสู่ร่างกายด้วยการทำคีเลชั่น แล้วเพิ่มออกซิเจนบริสุทธิ์เพื่อลดการอักเสบภายในร่างกาย และบำรุงต่อด้วยวิตามินสูตรพิเศษของเมมโมรีทานต่อเนื่อง 1 เดือน 

PM 2.5 Detox Edition

เมื่อมีสารพิษสะสมในร่างกายในปริมาณมากจึงต้องกำจัดหลายครั้ง เพื่อล้างหลอดเลือดให้สะอาดและเลือดเดินสะดวก ลดการอักเสบร่วม บำรุงต่อเนื่องด้วยวิตามินของเมมโมรี เป็นเวลา 6 เดือน (Grand Course)

Skin Detox Deluxe (Plant Placenta)

การให้สารน้ำทางหลอดเลือดเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวในชั้นลึก ล้างสารพิษ  พิเศษกว่าด้วยการให้รกพืชในการช่วยขับสารพิษในร่างกาย เพื่อให้ผิวมีความนุ่มลื่น ดูอ่อนเยาว์ แก้ปัญหาผิวร่วงโรยให้มีความชุ่มชื้น